Utvecklingsbolaget Sverige AB

Aktuella

Bygg- och Bogemenskaper

Allt fler önskar sluta sig samman och ta saken i egna händer för att forma sitt framtida boende. Längtan att få en bostad som är ändamålsenligt anpassad efter egna behov, i ett hus tillsammans med andra som delar samma värdegemenskap och som erbjuder ökad trivsel, trygghet och social gemenskap finns hos många.

Men det är svårt och ofta dyrt att ta sig från idéstadiet till att faktiskt kunna realisera ett byggprojekt. Ibland blir det oöverstigligt utan professionell hjälp. 

Nybo är det ledande konsult- och fastighetsutvecklingsbolaget i landet för bygg- och bogemenskaper, med mångårig erfarenhet av projektledning, kommunikation, upphandling och föreningsarbete. Framför allt bidrar bolaget med finansieringslösningar och ser till att projekten blir så kostnadseffektiva som möjligt. 

Aktuella projekt:

Älvdala kooperativ hyresrättsförening i Vännsäs kommun

Här har 15 attraktiva  lägenheter för Älvdala Byggemenskap KHR uppförts. Föreningen utvecklade projektet och blockförhyr nu samtliga lägenheter av Vännäs Fastigheter AB

Gör en intresseanmälan här

Hästen kooperativ hyresrättsförening i Ockelbo kommun

I centrala Ockelbo bygger föreningen 17 centralt belägna lägenheter med gemensamhetslokal för seniorer i nära samarbete med Ockelbo kommun. Det finns ett par lägenheter kvar att teckna. 

Gör en intresseanmälan här

 

 

 

fasad