Utvecklingsbolaget Sverige AB

Byggemenskaper

Att skapa socialt hållbara bostäder

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Härigenom skapas bättre förutsättningar för ett långsiktigt hållbart boende. 

 

Modern stadsutveckling

Det krävs inga stora förkunskaper att starta en byggemenskap, det är idén och den gemensamma drivkraften som är det viktiga. Samtidigt är det en stor utmaning att som lekmän kunna genomföra ett byggprojekt. Nybo Bostadsutveckling är ett av landets ledande konsultbolag med mångårig erfarenhet av att stödja byggemenskaper, från ax till limpa.Vi tror på byggemenskaper som ett värdefullt inslag i den moderna stadsutvecklingen och stödjer såväl den enskilda gruppen, som kommuner eller fastighetsägare från det tidiga skedet fram till färdigt bygge. 

möte