Utvecklingsbolaget Sverige AB

Konceptutveckling

Livsstilsboende för rätt målgrupper

Den kooperativa hyresrätten är en överlägsen upplåtelseform för att erbjuda olika former av livstilsboenden där hyresgästerna söker mervärden av gemensamma upplevelser, intressen och ett socialt sammanhang. Med en tydlig målgrupp och profil blir boendet attraktivare för såväl fastighetsägare som hyresgäster. Utvecklingsbolaget har bidragit till koncept för äldres boende vilka belönats med bl a "best practice in Europe 2010" och världsfinal i "FNs "World habitat award 2010".  

Vi bistår mark/fastighetsägare i idéfasen med målgruppsanalys, konceptutveckling och paketering, framför allt med inrikting på följande koncept:

Byggemenskaper, för ett mer socialt hållbart boende, med ökad mångfald och delaktighet, i urbana miljöer

Seniorboenden, bidrar till ökad livskvalitet och valfrihet, erbjuda kulturella och sociala upplevelser och mervärden

Boende på svaga bostadsmarknader, lösning för glesbygdskommuner eller områden där bostadsbehoven är som störst men marknadsvillkoren är som sämst. 

mars