Utvecklingsbolaget Sverige AB

Kunskapsutveckling

Ökad kunskap ger ökade möjligheter

Kooperativ hyresrätt öppnar många nya möjligheter till ökad mångfald, bättre lönsamhet, mer inflytande, fler bostäder och större mervärden i boendet. Lars Malmgren är av Boverket certifierad intygsgivare för kooperativa hyresrättförengar. Lars har även varit oberoende expert i utredningen om boende för äldre (SOU 2015:85) samt huvudsekreterare i utredningen "Kooperativ hyresrätt- nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen" (Fi 2003:6589)

. Vi kan bidra till att ge varje kund rätt kunskap genom:

  • Förstudier och utredningar
  • Utbildningar och studiecirklar
  • Kurser och konferenser 

Beställ litteratur om kooperativ hyresrätt från eget förlag här!

handbok