Utvecklingsbolaget Sverige AB

Projektutveckling

Från ax till limpa

Utvecklingsbolaget har lång erfarenhet av projektutvecklingsarbete med inriktning på kooperativa hyresrätter. Vi ger konsultstöd från tidiga skeden till färdig förening så att projektet utformas för rätt målgrupp och god lönsamhet. Vi bistår med att starta och forma den nya kooperativa hyresrättföreningen och ger verktyg för att rekrytera medlemmar och hyresgäster. Vidare ger vi stöd i avtalsfrågor, kalkylering och ekonomiska planer. Allt efter uppdragsgivarens behov kan vi komplettera med följande moment:

Marknadsanalys och marknadsföring

Föreningsbildning och medlemsrekrytering

Fastighetsekonomi och föreningsekonomi

Hyresrätt och föreningsrätt

till aktuella projekt