Utvecklingsbolaget Sverige AB

BoU

Boende och utveckling

Trots hög nyproduktionstakt idag, är utbudet alltför ensidigt för att möta de bostadsbehov som finns. Vi medverkar till att utveckla och finna nya lösningar för att möta de stora bostadsbehoven och skapa mer hållbara bostäder och bostadsområden. 

 

bok