Hållbar bostadsutveckling

Kooperativ hyresrätt är den upplåtelseform som ger de bästa och mest hållbara lösningarna för såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt boende. 

Ekonomisk hållbarhet

Vid en upplåtelse av kooperativ hyresrätt kan en insats tas ut av medlemmarna som flyttar in, vilket bidrar till att hålla nere boendekostnaderna. Medlemmarnas upplåtelseinsatser är spekulationsfria och styrs inte av marknadens upp- och nergångar vilket ökar den ekonomiska tryggheten. Insatsen blir därför lägre än inom bostadsrätten och återbetalas till samma belopp den dagen du flyttar.  Det är föreningen själv som bestämmer hyran utifrån föreningens självkostnader. Genom medlemmarnas egna insatser, kan boendekostnaderna få en gynnsammare utveckling än inom hyresrätten. 

Social hållbarhet

Genom ökat inflytande över boendet ökar även den sociala gemenskapen. Föreningens ändamål stärker medlemmarnas sammanhållning och bidrar till ökad trivsel och trygghet. Till skillnad från hyresrätten involveras kooperativa hyresgäster i beslut som rör den egna vardagen och det egna boendet. Har föreningen en särskild inriktning mot en viss målgrupp ökar även värdegemenskapen. 

Med ökat ansvar för förvaltning, och de egna boendekostnaderna, ökar även hyresgästernas intresse av att väl vårda fastigheten och de gemensamma miljöerna.  

Ekologisk hållbarhet

Med ökad hushållning av ändliga resurser som värme, vatten och el, källsortering av hushållsavfall och varsam skötsel av den yttre miljön kan hyresgästerna påverka sina boendekostnader och även bidra till en mer hållbar miljö. 

I kombination med energieffektiva byggnader och smarta energisystem minskar föreningen fastighetens miljöpåverkan. 

Nybo bostadsutveckling AB Gamla v 1 373 61 Sturkö