Vi skapar hållbara boenden med trygghet, trivsel, inflytande och gemenskap.

Spela videoklipp

Nybo bidrar till hållbar bostadsutveckling

Nybo stödjer utvecklingen av föreningsdrivet boende. Vi ser hållbara lösningar där medlemmarnas behov är i centrum genom

• Nyproduktion och förvaltning av kooperativa hyresrätter
• Stöd till bostadsutvecklare, bo- och byggemenskaper
• Stöd till kooperativa hyresrättsföreningar
• Stöd till politik och näringslivsutveckling

Kooperativa hyresrättsföreningar