Nybo kooperativa fastigheter​

Nybo Kooperativa Fastigheter AB, NKFAB, bygger och förvaltar fastigheter upplåtna med kooperativ hyresrätt.

Vi bygger våra egna konceptbundna projekt med hög miljömedvetenhet och i nära samråd med köande medlemmar till den kooperativa hyresrättsföreningen. Med vårt eget byggbolag, Nybo bostadsbyggnad AB, tar vi kontroll över bostadsproduktionen och ett helhetsansvar för den färdiga produkten. Genom långsiktigt ägande av fastigheten tar vi även ansvar för fastighetens livscykelkostnader, vilket ger den kooperativa hyresrättsföreningen en långsiktig trygghet under hela avtalsperioden.

Nybo bostadsutveckling AB Gamla v 1 373 61 Sturkö