Kooperativa hyresrätts-
föreningar

Vi stödjer kooperativa hyresrättsföreningar såväl under planeringsprocessen av ett nytt projekt, som under förvaltning av färdiga projekt. 

Läs mer vad vi kan bistå bo- och byggemenskaper i det tidiga skedet här (länk till för bostadsutvecklare o bo o byggemenskaper)

Vi upprättar även ekonomiska planer och granskar som intygsgivare. 

vi ger styrelser i kooperativa hyresrättsföreningar administrativ support i hyres- och föreningsrättsliga ärenden. Vi genomför även styrelseutbildningar, kontakta oss för offert. 

Nybo bostadsutveckling AB Gamla v 1 373 61 Sturkö