Utvecklingsbolaget Sverige AB

NYBO

Bostadsutveckling

Nybo bostadsutveckling har nära och brett samarbete med leverantörsföretag, entreprenadbolag, arkitekter och andra konsulter för att lösa varje kunds utvecklingsbehov. Vi arbetar i förtroende med såväl kommuner, eller andra offentliga uppdragsgivare, som enskilda fastighetsägare och kooperativa hyresrättsföreningar. 

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslöst samtal hur ett utvecklingsarbete skulle befrämja er lönsamhet eller bostadssituation. 

Styrelse

Lars Malmgren, CEO

Pontus Bergman, advokat, fastighetsrätt, partner på Bergman & Eek

Ingela Juth, allmänpraktiserande läkare, GP Registrar

Christel Hammar Malmgren, fil mag, matentreprenör och gastronom

Kontakta oss

Lars Malmgren    mail lars@nybobostad.se

Eva Andersson mail eva@nybobostad.se

Christel Hammar Malmgren mail c.hammarmalmgren@me.com

b