Nybo bidrar till hållbar bostadsutveckling

Nybo stödjer utvecklingen av föreningsdrivet boende. Vi ser hållbara lösningar där medlemmarnas behov är i centrum genom:

• Nyproduktion och förvaltning av kooperativa hyresrätter
• Stöd till bostadsutvecklare och byggemenskaper
• Stöd till kooperativa hyresrättsföreningar
• Stöd till politiker och näringslivsutvecklare

Kooperativa hyresrättsföreningar

Prisbelönt koncept

NYBO har vidareutvecklat ett boendekoncept som 2010 kom till final i FNs världsomspännande bostadstävling World Habitat Award, som ett ledande och innovativt boendekoncept för äldre. Konceptet bygger på en samlad värdegrund och en grundsyn på medlemmars deltagande som ger bästa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart boende. 

Hållbar bostadsutveckling

Kooperativ hyresrätt är den upplåtelseform som ger de bästa och mest hållbara lösningarna för såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt boende. 

Main Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Social hållbarhet

Genom ökat inflytande över boendet ökar även den sociala gemenskapen. Föreningens ändamål stärker medlemmarnas sammanhållning och bidrar till ökad trivsel och trygghet. Till skillnad från hyresrätten involveras kooperativa hyresgäster i beslut som rör den egna vardagen och det egna boendet. Har föreningen en särskild inriktning mot en viss målgrupp ökar även värdegemenskapen. 

Med ökat ansvar för förvaltning, och de egna boendekostnaderna, ökar även hyresgästernas intresse av att väl vårda fastigheten och de gemensamma miljöerna.  

Breaking new dimensions.

Siverra lectus mauris ultrices eros in. Eget egestas purus viverra accumsan in nisl nulla nisi scelerisque euvestibulum sed risus ultricies. Fermentum posuere urna nec tincidunt. Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper.

Breaking new dimensions.

Siverra lectus mauris ultrices eros in. Eget egestas purus viverra accumsan in nisl nulla nisi scelerisque euvestibulum sed risus ultricies. Fermentum posuere urna nec tincidunt. Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper.

Kunskap om äldres boende

För oss är ett boende för äldre inte bara en bostad, det är ett hem där man vistas största delen av sin tid. En plats att känna trygghet och trivsel så länge det är möjligt att bo kvar.

Det ställer höga krav på såväl den särskilda fysiska planeringen av bostaden, som kunskap om individens nyttjande av, och vistelse i hemmet som ändras med att alla blir äldre. Nybo följer, och deltar i, forskning och utredningar för att ständigt kunna erbjuda välplanerade och välfungerande hem för äldre i alla åldrar. 

Kunskapsläget förändras i takt med ny forskning och teknisk utveckling. Men för oss är den mest grundläggande kunskapen att göra det möjligt för den enskilde att själv kunna råda över sin egen vardag, så långt möjligt.  Och att skapa förutsättningar för att den enskilde ska kunna söka och ge stöd i vardagen när så önskas.  

Lars Malmgren har medverkat som expert i utredningen om äldres boende,  ”Bostäder att bo kvar i – bygg för gemenskap i tillgänglighetsanpassade boendemiljöer” (Sou 2015:85).

Ta del av utredningen här.

Som projektledare lotsade Lars Malmgren BoAktiv Landgången kooperativ hyresrättsförening, i ett forskningsprojekt finansierat av Boverket, från byggemenskap till en i dag väl fungerande bogemenskap för äldre. Läs om hur resan var när det pågick genom att ladda ner rapporten; 

Boverket (2013). Leva och bo i gemenskap

Vill du själv veta mer? Köp boken ”Seniorboende i kooperativ hyresrätt”, författad av Lars Malmgren. Ny uppdaterad utgåva från 2022 finns ute nu. 

Beställ den här.

Fakta om kooperativ hyresrätt

Kooperativ hyresrätt är en upplåtelseform av bostäder, på samma sätt som hyresrätt och bostadsrätt. Den kooperativa hyresrättsföreningen är i grunden en ekonomisk förening, fast av särskilt slag. Det betyder att det finns en särlagstiftning som reglerar det som är specifikt för just den kooperativa hyresrätten och som skiljer föreningen från andra villkor i föreningslagen och hyreslagen. I Sverige har upplåteleformen funnits i drygt 100 år, medan det under de senaste 20 åren skett en stadig utveckling av nya kooperativa hyresrättsföreningar. Kooperativ hyresrätt finns i två modeller, ägarmodellen där föreningen äger huset, och hyresmodellen där föreningen hyr hela huset av en fastighetsägare.

I hyresmodellen är det fastighetsägaren som har ansvar för att förvärva fastigheten och utöver det egna kapitalet uppta fastighetslån, svara för det långsiktiga planerade underhållet av byggnaden, tekniska funktioner och komplementbyggnader. Det minskar den ekonomiska risken för de enskilda medlemmarna i föreningen och ökar tryggheten i boendet. Föreningen betalar därmed en blockhyra till fastighetsägaren för att nyttja fastigheten.

Varje medlem deltar i föreningen genom att betala en medlemsinsats, vilken regleras i stadgarna. Medlemmen har rätt att få tillbaka samma belopp som denne betalat i insats/er när medlemskapet upphör. 

Det är fullt möjligt att ha fler medlemmar än lägenheter i huset, då det saknas en fast koppling mellan andelsrätten i föreningen och nyttjanderätten till en lägenhet. Härigenom kan föreningen organisera en kö bland medlemmar, om det finns flera som vill invänta en ledig lägenhet i huset. Dessa medlemmar kallas köande medlemmar. Medlemmar som tecknat hyresavtal och som bor i huset kallas boende medlemmar.

Om medlem säger upp sitt medlemskap, är det detsamma som att man sagt upp sitt hyresavtal om man är boende medlem. 

Det är medlemmarna i föreningen som bestämmer över föreningens ekonomi och verksamhet. Det sker på stämmor där alla medlemmar har en röst. Mellan stämmorna är det föreningens styrelse som har ett verkställande ansvar, på samma sätt som inom bostadsrätten. I hyresmodellen äger en fastighetsägare fastigheten som genom ett avtal hyr ut hela fastigheten till föreningen. Genom en gränsdragningslista fördelas ansvaret för fastighetens långsiktiga underhåll, drift och förvaltning mellan fastighetsägaren och föreningen. 

I hyresmodellen kan föreningen ta upp uplåtelseinsatser från medlemmarna och sedan genom ett skuldebrev vidareutlåna detta belopp ränte- och amorteringsfritt till fastighetsägaren som, genom lägre kapitalkostnader, i sin tur kan sänka blockhyran varefter föreningen kan sätta en lägre hyra för medlemmen än jämförbara hyresrätter. Det är föreningen själv som beslutar om storleken på insatsen. Insatserna betalas sedan tillbaka till samma belopp när medlem utträtt ur föreningen. 

Den spekulationsfria ekonomiska insatsen gör upplåtelseformen unik i jämförelse med bostadsrätten, där drivkraften inte primärt är att tjäna pengar på boendet, utan att delta i en förening vars syfte är att öka trivseln och tryggheten i boendet.  Det har visat sig öka engagemanget och ansvarstagandet i boendet vilket i sin tur minskar omflyttningen i huset. Möjligheten att upprätthålla en kö av medlemmar har till detta även visat att risken för vakanser minskar avsevärt jämfört med vanlig hyresrätt.

Inom hyresrätten är det fastighetsägaren själv, eller i förhandling med Hyresgästföreningen, som bestämmer hyrorna. I den kooperativa hyresrätten är det  istället medlemmarna genom föreningens styrelse som själv beslutar om hyrorna, baserat på föreningens självkostnader. 

Det är föreningen som är hyresvärd, och du som hyresgäst hyr direkt av föreningen även om denna i sin tur hyr fastigheten av fastighetsägaren. Har du frågor om din bostad eller ditt boende är det föreningens styrelse du ska vända dig till. 

Alla kostnader för fastighetens förvaltning ingår i hyran, såsom värme, vatten, skötsel mm. Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens förvaltning och därmed även kostnaderna som ligger till grund för hyran. Gör föreningen ett överskott tillfaller det föreningen, till skillnad från hyresrätten. 

Utöver hyran betalar du för din hushållsel, dina mediaval av tv-utbud och bredbandsuppkoppling samt för parkeringsplats. 

Föreningen har även möjlighet att ta ut en mindre årsavgift för administrativa kostnader för föreningens verksamhet. Årsavgifter beslutas på stämma.

Det är föreningen som är hyresvärd, och du som hyresgäst hyr direkt av föreningen även om denna i sin tur hyr fastigheten av fastighetsägaren. Har du frågor om din bostad eller ditt boende är det föreningens styrelse du ska vända dig till. 

Som medlem hyr du din lägenhet. Lägenheten har därmed inget värde och kan därför inte pantsättas. 

Som hyresgäst har du tre månaders uppsägningstid, sedan återgår lägenheten till föreningen som hyr ut den till ny hyresgäst. Du tar således inte ansvar för att lägenheten ska vara såld den dagen du flyttar som inom bostadsrätten.

Utöver hyran betalar du för din hushållsel, dina mediaval av tv-utbud och bredbandsuppkoppling samt för parkeringsplats. 

Föreningen har även möjlighet att ta ut en mindre årsavgift för administrativa kostnader för föreningens verksamhet. Årsavgifter beslutas på stämma.

Det är föreningen som är hyresvärd, och du som hyresgäst hyr direkt av föreningen även om denna i sin tur hyr fastigheten av fastighetsägaren. Har du frågor om din bostad eller ditt boende är det föreningens styrelse du ska vända dig till. 

Ladda ner utredningen ”Kooperativa Hyresrätter”, som leddes av Lars Malmgren på uppdrag av Boverket 2005:

Boverket (2009). Kooperativa hyresrätter.