Utvecklingsbolaget Sverige AB

Nya bostadsprojekt

Med kooperativ hyresrätt

 

Vi utvecklar hållbara bostäder

Nybo Bostadsutveckling  utvecklar egna projekt för egen förvaltning i Nybo Kooperativa Fastigheter AB, eller tillsammans med partners, i såväl tidiga skeden som under byggtid fram till inflyttning. Läs mer om vårt projektutvecklingsarbete här

Bo med kooperativ hyresrätt

Söker Du en ny bostad med kooperativ hyresrätt, läs mer om våra aktuella projekt i listan till höger.

spadtag

Kontakta oss idag!

Besöksadress
Gamla v 1
370 43 Sturkö

Telefon
kontor 0455 - 420 42
mobil  0733 - 24 20 41

E-post
lars.malmgren@me.com
bygg