Utvecklingsbolaget Sverige AB

Nya bostadsprojekt

Med kooperativ hyresrätt

 

Bygg för kooperativ hyresrätt

Nybo Bostadsutveckling är Din självklara partner när ett nytt bostadsprojekt skall byggas med kooperativ hyresrätt. Vi driver egna projekt för egen förvaltning i Nybo Kooperativa Fastigheter AB, eller medverkar på uppdrag av en extern uppdragsgivare i såväl tidiga skeden som under byggtid fram till inflyttning. Läs mer om vårt projektutvecklingsarbete här

Bo med kooperativ hyresrätt

Söker Du en ny bostad med kooperativ hyresrätt, läs mer om våra aktuella projekt i listan till höger.

spadtag

Kontakta oss idag!

Besöksadress
Gamla v 1
370 43 Sturkö

Telefon
kontor 0455 - 420 42
mobil  0733 - 24 20 41

E-post
lars.malmgren@me.com
bygg